تصویر اورينگ زير در سوپاپ ريو

اورينگ زير در سوپاپ ريو

کد کالا: 80100023
۷,۰۰۰ تومان

اورینگ زمانی که از لحاظ مکانیکی درست نصب شده باشد، اورینگ فشار سیال به صورت یکنواخت بر روی سطح اورینگ باشد به خوبی آببندی را انجام می دهد.