تصویر اورينگ لوله فرعي اب

اورينگ لوله فرعي اب

کد کالا: 500324333
۲,۰۰۰ تومان

اورینگ زمانی که از لحاظ مکانیکی درست نصب شده باشد، اورینگ فشار سیال به صورت یکنواخت بر روی سطح اورینگ باشد به خوبی آببندی را انجام می دهد.