تصویر اورينگ منيفولد ورودي ال90

اورينگ منيفولد ورودي ال90

این محصول مناسب خودروی ال90 است.

کد کالا: 210128333
۲۰,۰۰۰ تومان

اورینگ زمانی که از لحاظ مکانیکی درست نصب شده باشد، اورینگ فشار سیال به صورت یکنواخت بر روی سطح اورینگ باشد به خوبی آببندی را انجام می دهد.