تصویر اويل پمپ ريو

اويل پمپ ريو

این قطعه مناسب ریو است.

کد کالا: 800253333
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اویل پمپ برای روغن کاری خودرو به کار می رود.اویل پمپ خودرو ، روغن را در قسمت های مختلف به جریان می اندازد تا عمل استهلاک به حداقل برسد علاوه بر آنکه وجود روغن باعث می شود که نقاط خالی مابین چرخ دنده ها را پر می کند وعملیات خودرو را به راحتی انجام می دهد.اویل پمپ برای حجم و فشار روغن مخصوص طراحی شده اند.